Käyttöohjeet suursäkeille

Näiden käyttöohjeiden soveltaminen tapahtuu asiakkaan omalla riskillä. Emme voi taata niiden oikeellisuutta täydellisesti, sillä käyttö on riippuvainen tilanteesta ja olosuhteista.

1. Yleisohjeistus
A) Varmista suursäkkien soveltuvuus pakattavalle tuotteelle ja toimitusketjuun.
B) Varmista suursäkiltä vaadittavat hyväksynnät pakattavalle tuotteelle (elintarvikekelpoisuus, UN -hyväksyntä) ja vaatimukset tilan suhteen, jossa suursäkit täytetään ja tyhjennetään (esim. staattisen sähkön suojaus herkästi syttyvissä tai räjähtävissä ympäristöissä).
C) Varmista suursäkkiin pakattavan tuotteen yhteensopivuus suursäkin ominaisuuksien kanssa (esim. UV-suojaus ulkona säilytettäville suursäkeille, puhtausvaatimus, mikäli tuotteen sekaan ei saa joutua vieraita materiaaleja kuten langanpätkiä suursäkistä, materiaalivahvuus teräville tuotteille).
D) Varmista ennen käyttöönottoa suursäkin ehjyys, jotta siinä ei esiinny vahvuutta vaarantavia vaurioita.
E) Noudata suursäkille asetettuja ohjeistuksia ja suursäkin lapusta löytyviä tietoja.
F) Noudata käyttötarkoitukseen liittyviä säännöksiä ja turvallisuusohjeistuksia.

2. Puhtausvaatimus
Puhtausvaatimuksen luokat ovat teollinen tai elintarvikekelpoinen. Mikäli puhtausvaatimusta ei ole erikseen määritelty, ei sellaista katsota olevan.
A) Puhtausvaatimuksen puuttuessa suursäkki voi sisältää pienissä määrin langanpätkiä tai muita vieraita materiaaleja, jotka ovat sinne päätyneet tuotantovaiheessa tai irronneet ulkosäkistä.
B) Teollisesti puhtaat suursäkit imuroidaan ennen pakkaamista, mutta niidenkin kohdalla on mahdollista, että ulkosäkistä irtoaa vielä kuituja säkin sisälle.
C) Elintarvikekelpoiset suursäkit valmistetaan puolestaan elintarvikekelpoisuushyväksynnän edellyttämällä tavalla.

3. Tyhjennys ja täyttö
– Varmista suursäkin soveltuvuus täyttö- ja tyhjennysympäristöön mm. staattisilta ominaisuuksiltaan.
– Varmista, että suursäkin tyhjennysputki on oikeaoppisesti kokonaan suljettu ennen täyttöä.- Suursäkkejä käsittelevän laitteiston tulee olla suunniteltu suursäkeille käytettäväksi sisältäen salvan tai muun luotettavan varmistuksen, turvallisuusluokiteltu nostettavan suursäkin painolle ja sovelluttava suursäkin nostotavoille.
– Ota huomioon vaatimukset pölyn suhteen.
– Älä koskaan ylitä suursäkin turvalliseksi luokiteltua kapasiteettia (SWL).
– Älä täytä suursäkkien niin korkeaksi, että siitä tulee epävakaa huomioiden suursäkkiin pakattavan tuotteen ominaisuudet.
– Suursäkin täyttöputki tai kaulus tulee sulkea ohjeiden mukaisesti.

Väärin Oikein
  Nosta suursäkkiä aina jokaisesta suursäkissä olevasta nostolenkistä.
  Älä koskaan kerää suursäkin lenkkejä nostettavaksi yhdellä koukulla, ellei suursäkki ole erikseen nimenomaan suunniteltu sellaiseksi.Mikäli suursäkkiä nostetaan yhdellä koukulla, tulee käyttää apuvälinettä, jonka avulla nostolenkit pysyvät kohtisuorana ja vältetään sivuttaisia voimia.
  Varmista, että kaikissa nostovälineissä kuten trukin haarukoissa tai koukuissa ei ole teräviä reunoja.
  Nostetun suursäkin alle ei saa mennä.

Henkilöstön tulee olla turvallisen välimatkan päässä suursäkkiä nostettaessa, käsiteltäessä ja tyhjennettäessä.

4. Käsittely trukilla, nosturilla tai muulla nostolaitteella
– Käytä ainoastaan sellaista trukkia, nosturia tai muuta nostolaitetta, jonka luokiteltu kapasiteetti on riittävä kannattelemaan täytetty suursäkki.
– Käsiteltävien laitteiden tulee olla suunniteltu käytettäväksi suursäkeille, sisältää salvan tai muun luotettavan varmistuksen, turvallisuusluokiteltu nostettavan suursäkin painolle ja sovelluttava suursäkin nostotavoille.
– Pysäytä trukki ennen suursäkin nosto tai laskua.
– Älä koskaan vedä trukin piikkejä pois suursäkin nostolenkeistä ennen kuin kaikki kuormitus nostolenkeiltä on poistunut.
– Älä koskaan altista suursäkkiä äkillisille nostoille tai pysäytyksillä.

Väärin Oikein
  Varmista, että kaikissa nostovälineissä kuten trukin haarukoissa tai koukuissa ei ole teräviä reunoja.
  Trukin haarukoiden etäisyys toisistaan tulee säätää sopivaksi suursäkille siten, että nostolenkit ovat kohtisuorassa eikä suursäkkiin kohdistu vahingoittavia sivuttaisvoimia.
  Pidä näkyvyys eteenpäin vapaana suursäkkiä liikuteltaessa. Älä koskaan siirrä suursäkkiä, mikäli näkyvyyttä eteenpäin ei ole.

Käsiteltäessä trukilla, pidä suursäkkiä lähellä mastoa mahdollisimman alhaalla siten, että masto nojaa taaksepäin sopivassa kulmassa.

Varmista ettei suursäkki kosketa maata tai trukin renkaita. Älä koskaan työnnä tai raahaa suursäkkiä. Älä koskaan kallista trukin mastoa eteenpäin suursäkkiä käsitellessä.

  Nosta suursäkkiä aina jokaisesta suursäkissä olevasta nostolenkistä.
  Älä koskaan kerää suursäkin lenkkejä nostettavaksi yhdellä koukulla, ellei suursäkki ole erikseen nimenomaan suunniteltu sellaiseksi.

Mikäli suursäkkiä nostetaan yhdellä koukulla, tulee käyttää apuvälinettä, jonka avulla nostolenkit pysyvät kohtisuorana ja vältetään sivuttaisia voimia.

  Varmista aina, ettei kukaan mene suursäkin alle ja on turvallisen etäisyyden päässä nostetusta suursäkistä.
  Käytä aina kaikki suursäkin lenkkejä nostettaessa kaatunutta suursäkkiä.

 
 5. Varastointi ja kuljetus
– Varmista aina, että suursäkkien käsittelyyn käytettävissä lavoissa ei ole nauloja tai muita teräviä esineitä, jotka voivat vioittaa suursäkkiä ja että lavankoko on suursäkille sopiva siten, ettei suursäkin reunat roiku lavan ulkopuolella.
– Tiedosta veden tai kosteuden seuraukset varastoinnissa. Pyri aina säilyttämään suursäkkejä sisätiloissa, jossa ei ole vettä tai kosteutta, joka voisi päästä kosketuksiin suursäkin kanssa ja vaurioittaa niitä.
– Ulkovarastointi ei ole suositeltavaa. Mikäli kuitenkin varastoit suursäkkejä ulkona, peitä ne aina jollain materiaalilla, joka ehkäisee sääolosuhteiden ja UV-säteilyn vaikutukset. Ulkovarastointi tapahtuu asiakkaan omalla riskillä, sillä emme voi sitä suositella. Ei ole takuita, että ulkona varastoidut suursäkit ovat turvallisia käsitellä.
– Sido suursäkit asiaankuuluvalla tavalla kuljetuksen ajaksi.
– Vältä suursäkin altistumista äkillisille pysähdyksille tai nostoille kuljetuksen aikana.

  Pinoa päällekkäin ainoastaan siihen tarkoitettuja suunniteltuja suursäkkejä.  Suursäkkejä pinottaessa voidaan käyttää seuraavia tapoja:

Pyramidi
Jokaisen ensimmäisen kerroksen yläpuolella olevan suursäkin tulee olla neljän suursäkin päällä muodostaen pyramidin.
Tuettu pinoaminen
Suursäkit pinotaan vähintäänkin kahta riittävän vahvaa tukiseinää vasten.
  Älä lähesty tai korjaa pinossa olevaa vioittunutta suursäkkiä ennen kuin päällä olevat suursäkit on siirretty pois.
   Varo auringonvaloa ja UV-säteilyä:
– Suojaa aina suursäkit auringonvalolta ja UV-säteiden haitallisilta vaikutuksilta
– Altistuminen UV-säteilylle heikentää suursäkin kestävyyttä
Varo vaihteleviä sääolosuhteita:
– Suojaa suursäkit vaihtelevilta sääolosuhteilta kuten lumelta, sateelta jne.
– Altistuminen sääolosuhteille voi heikentää merkittävästi suursäkin kestävyyttä

6. Staattinen suojaus
– Varmista, että suursäkit ovat testattu ja merkitty voimassa olevan IEC 61340-4-4 standardin mukaisesti, ja että staattinen suojaus ulkosäkissä ja sisäsäkissä ovat oikeanlaiset herkästi syttyvässä- tai räjähtävässä ympäristössä.
– Mikäli suursäkit sisältävät herkästi syttyvää tuotetta, on ehdotonta, että kaikki johtavat esineet ja materiaalit ovat kaiken aikaa oikeaoppisesti maadoitettu.
– Mikäli on määritelty, että tyypin B tai D staattisesti suojattu suursäkki on tarpeen, IEC 61340-4-4 standardin mukaan tällaisten suursäkkien ei tarvitse olla maadoitettuja.
– Mikäli on määritelty, että tyypin C staattisesti suojattu suursäkki on tarpeen, IEC 61340-4-4 standardin mukaan tällaisten suursäkkien tulee olla maadoitettu ennen ja jälkeen täytön ja tyhjennyksen ohjeistuksen mukaisesti.
– Älä koskaan aloita staattisesti suojatun tyypin C suursäkin täyttöä tai tyhjennystä sisältäen herkästi syttyvää materiaalia tai sellaisten läheisyydessä ennen kuin suursäkki on maadoitettu turvallisesti.
– Älä koskaan uudelleen yhdistä irronnutta maadoituskaapelia tyypin C suursäkissä sen jälkeen, kun täyttö tai tyhjennys on alkanut. Lopeta prosessi välittömästi ja anna varauksen poistua ennen kuin suursäkkiä käsitellään, mikä voi viedä useita tunteja tai päiviä.

7. Sisäsäkit
– Esipuhalla suursäkit ennen täyttöä käytön helpottamiseksi.
– Vedä sisäsäkki täyttöputkea tai kaulusta ulommaksi täytettäessä.
– Varmista sisäsäkin kiinnitys, jotteivat ne tule ulos tyhjentäessä.
– Sido sisäsäkki kiinni täyttöputken tai kauluksen kanssa ohjeistuksen mukaisesti.

8. Suursäkin käyttöikä
– Suursäkeille ei ole olemassa määriteltyä käyttöikää eikä sellaista voida määritellä perustuen olemassa olevaan dataan. Suosituksia käyttöiästä ei näin ollen voida antaa. Käyttöikään vaikuttavat useat tekijät kuten UV-suojaus, rakenne (materiaalin paksuus, lanka, kudonta), altistuminen ulkoisille vaaratekijöille (UV, lämpötila ja kosteus), varastointitapa, käsittely ja säkin sisältö.
– Suursäkit, joissa staattisen sähkön suojaus on saavutettu antistattisilla lisäaineilla valmistuksessa, on käyttöikä tyypillisesti normaalia suursäkkiä lyhyempi ja ne ovat herkempiä ympäristön vaikutuksille.